eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
22941/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad på ID 1477 *****
22837/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev 600/1 - E134 - Krav om matrikkelføring Statens vegvesen
22867/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev 99/943 - grunnboksutskrift og matrikkelbrev Åsmund Vågslid
22873/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad på ID 1478 *****
22866/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Rapport om bruken av året sine DKSS midlar Telemark Fylke
22899/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev NM i Telemarkskøyring 2018 - Søknad om tilskot FIS/NM i Telemark Morgedal IL og Skarphedin IL
22888/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Høyring på endring av vassforskrifta VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
22887/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Vedk. fagsamling 24.11 Buskerud fylkeskommune
22904/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Innkalling til arbeidsgruppemøte kunsthus på Rauland Birger Kjelingtveit m.fl.
22842/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Sykkel- og turvegkartet i Vinje Ingvald Bjaaland
22946/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** (kopi) *****
22929/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Søknad om kommunalt husvære *****
22854/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev 150/567 - Svar på Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Kjell Øystein Torp
22880/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Brev om for mykje betalt avgift Torfinn Havn
5709/2015 20171113 13.11.2017 Utgående brev Klage ***** ***** *****
22910/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond i kommunane 2018 FYLKESMANNEN I TELEMARK
22822/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
22797/2017 20171113 13.11.2017 Internt notat Innkalling til møte i kvalitetsutvalet 131117 Kari Dalen m.fl.
22759/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Informasjon om oppsigelse av serviceavtale på minirenseanlegg Kingspan Miljø AS
22928/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Stadfesting vedk. NRK-lisens Vinje Sjukeheim FRISTADSENTERET AS
22783/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Svar på bruk av hallen i Vinjehuset, haust Leiar i fotballgruppa i Vinje IL
22934/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev 88/1/9 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Aktiv - Ingrid Våtveit Bakken
22948/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Vedr. 17-04071-5 - Svar til framlegg til kommunedelplan for trafikksikring 2018 - 2021 høyring og offentleg ettersyn. Vinje kommune Telemark fylkeskommune
22926/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Rapportering: Oppfyllelse av rett til barnehageplass 2017 - Tal pr 1des Fylkesmannen - Collier, Jan
22836/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Orientering om oppmålingsforretning 135/13 OPPLYSNINGSVESENETS FOND
22781/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Innmåling og utsetting av grenser Bjørn Vidar Nesheim
22774/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Spørsmål om fritak for avgift ved tomteoppmåling Svein Magne Solemdal
22870/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Matrikkelbrev og stadfesta grunnbok 140/234 Erik Nystog
22938/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Orientering om oppmålingsforretning 152/3 Øystein Bjaalid m.fl.
22826/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev gnr. 140/63 Sindre Tjønn
22817/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev 151/202 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Ola Eiken
22843/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev 110/4 og 110/7 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Bjarte Hestdalen
22762/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Ferdigattest VINJE BYGG AS m.fl.
22900/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Vedk. søknad om trinn II i Leirgrav (Vestlia) HAUK AS
22901/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev 99/932 - Reviderte teikningar Listøyl vest, Vågslid BYGG OG EIENDOMSTJENESTER AS
22930/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev 150/460 - Terrengsnitt TELEMARK BYGG OG ANLEGG AS
22915/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev 150/460 - Melding om motteken søknad - fritidsbustad TELEMARK BYGG OG ANLEGG AS m.fl.
22877/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev 150/402/0/2 - Mellombels bruksløyve TELEHYTTER AS m.fl.
22895/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Ferdigattest ARKITEKTKONTORET HENNING KARLSEN AS m.fl.
22902/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Ferdigattest STATKRAFT AS
22903/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev 151/649 - Søknad om ferdigattest NORSK BYGGSERVICE AS
22795/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Mellombels bruksløyve Harald Dugstad m.fl.
22757/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Ferdigattest SIGVARTSEN DESIGN AS m.fl.
22914/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Underteikna avtale om leveranse av bedriftshelseteneste STAMINA HELSE AS
22911/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Anbod - bedriftshelseteneste BEDRIFTSHELSEN HERØYA AS
22908/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev Anbod - bedriftshelseteneste STAMINA HELSE AS
22912/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev 99/840 - opplysningar om BRA Omega - Elisabeth Silde
22897/2017 20171113 13.11.2017 Inngående brev 153/433 - Søknad om ferdigattest Pål Erichsen
22898/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Alf Johan Grevstad
22778/2017 20171113 13.11.2017 Utgående brev 150/402/0/4 - 150/402/0/5 - 150/402/0/6 - 150/402/0/7 - Terrengsnitt TELEMARK BYGG OG ANLEGG AS
Versjon:5.2.2