eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 50 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
19565/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Klage over eigedomsskattegrunnlag for Statnetts liner STATNETT SF
19597/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Plandata i sosi Oddrun Valle
19598/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev 16/9 og 16/16 - oversending av matrikkelbrev og tinglyst melding Vinje kommune
19627/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Gnr 99 bnr 207 og bnr 208 - matrikkelbrev Grete Johanne Nordbø m.fl.
19632/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Framtidig hytterenovasjonsordning i Renovest IKS regionen RENOVEST IKS
19687/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Svar på søknad om stønad til Vinje-senteret BALESTRAND KOMMUNE
19690/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Svar - søknad om støtte til Vinje-senteret. MODALEN KOMMUNE
19638/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Inn på Tunet - kontrakt med Stall Mule frå 290817-200618 Stall Mule
19623/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 35/104 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Morten Versto
19657/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Tokke, Vinje og Fyresdal kommune - Innvilging av tilskot - Psykologer i dei kommunale helse- og omsorgstenestene FYLKESMANNEN I TELEMARK
19633/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 42/1 - Melding om hogst i vernskog Halvor Øygarden
19664/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Samarbeidsavtale om praksisopplæring mellom Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) og Edland barnehage, studieåret 2017/18 Høgskolen i Sørøst-Norge
19637/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Svar på melding om endring av plass *****
19611/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev 154/46 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Lisbet Borge
19659/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 99/940 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ADVOKAT JENS OTTO HAUGLAND
19610/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev 154/46 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Kjell Inge Borge
19663/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 93/43 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Meglerhuset Rele AS
19650/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Innspel til kommunedelplan Vågslid Trude Botn
19662/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 134/1 - Avkøyring Neset gard, Vinje kommune Statens vegvesen Region sør
19620/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Lysing Vest-Telemark Blad m.fl.
19686/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Vedk. klage på vedtak om endra detaljregulering og utbyggingsplanar for Farhovd, Livoll og Flotebu KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
19692/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Avtale på kjøp av tilleggsareal Juvlansveien Ke-As - Trygve Løvås
19695/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Rauland skisenter, nytt kryss i Fv. 37 Vegvesen - Ragvin Dag Steinar
19652/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Matrikkelbrev og stadfesta grunnbok Erik Nystog
19670/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Vedk. SMIL midlar - frist for innmelding av behov FYLKESMANNEN I TELEMARK
19651/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 61/1 og 59/3 - Søknad om regionalt miljøtilskot i Telemark Kjetil Nessæther
19649/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev 35/83/5 og 35/83/6- Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Audun Ringhus
19665/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Melding om vedtak - tilskot til avløysing ved sjukdom - ***** FYLKESMANNEN I TELEMARK
19683/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot HAUGO GUNNAR
19642/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev 37/23 - Informasjon om gebyr VINJE SAG OG HØVLERI AS
19603/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev 169/1 og 169/38 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom ØIVIND ROGNE OLSEN
19576/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev 138/80 - Tomt 22 i Krontveitfeltet - manglande byggesøknad Kristian Skinnarland
19591/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev 138/82 - Tomt 24 i Krontveitfeltet - Manglande byggjesøknad Bent Thorkildsen
19594/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Tomt 1 i Krontveitfeltet - Manglande byggjesøknad Tordis Person
19612/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om utvida opningstid i SFO - Edland skule *****
19614/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Ferdigattest FLATDAL HANDLAFT AS m.fl.
19688/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 150/576 - Søknad om løyve til enkle tiltak - gjerde Reidar Senum
19636/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 88/20/6 - Melding om bygning som er unnateke søknadsplikt Rune Nilsen
19624/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Nabovarsel, tomt 15-21 Solsiden Per A. Tellefsdal m.fl.
19656/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 3 terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for 2017 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
19451/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Løyve til tiltak - PBL § 20-4 Bjørn Bugge
19013/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Løyve til tiltak - PBL § 20-3 VINJE SAG OG HØVLERI AS
19653/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 150/400 - Eitt-trinn søknad - fritidsbustad SIGVARTSEN DESIGN AS m.fl.
19647/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev Ferdigattest Birger Johansen
19669/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Vedk. garanti for Kolås masseuttak Krogsveen avd. Skien
19630/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 152/117 - Søknad om sanitærabonnement Øystein Gillebo
19596/2017 20170920 20.09.2017 Utgående brev 65/1 - Førespurnad om uttale for utviding og flytting av driftshytte Villreinnemnda for Setesdalsheiene
19628/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 99/662/0/39 - Dokumentasjon på utleieplikta - Råsehallet 12B Torunn Skumlien Nilsen
19629/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev Vedk. utleige av Råsehallet 12 B Torunn Skumlien Nilsen
19672/2017 20170920 20.09.2017 Inngående brev 153/246/0/1 - Førebels melding i klagesak - Bruksendring frå næring til fritidsbustad FYLKESMANNEN I TELEMARK
Versjon:5.2.2